بالابر KT220

بالابر تلسکوپی ۲۲ متری

بالابر KT140

بالابر نیسانی تلسکوپی مدل KT140 با ارتفاع کاری ۱۴ متر

بالابر KT 110

بالابر تلسکوپی با ارتفاع کاری ۱۱ متر ( بالابر پشت نیسانی )

بالابر تلسکوپی KT120

بالابر تلسکوپی مدل KT 120 با ارتفاع کاری ۱۲ متر ( بالابر پشت نیسانی )

بالابر KZ 120

بالابر تلسکوپی – مفصلی با ارتفاع کاری ۱۲ متر ( بالابر پشت نیسانی )

بالابر مفصلی K105

بالابر Z سیستم با ارتفاع کاری ۱۲ متر ( بالابر پشت نیسانی )

بالابر تلسکوپی KT150

بالابر تلسکوپی مدل KT150 با ارتفاع کاری ۱۵ متر (بالابر پشت کامیونی )

بالابر KZ 170

بالابر تلسکوپی – مفصلی با ارتفاع کاری ۱۷ متر ( بالابر پشت کامیونی)

بالابر KZ 190

بالابر تلسکوپی مفصلی با ارتفاع کاری ۱۸ متر مدل KZ190 ( بالابر پشت کامیونی)

بالابر SK 120

بالابر پشت کامیونی آکاردئونی (SCISSOR) با ارتفاع کاری ۱۲ متر (بالابر پشت کامیونی )

طراحی و بهینه سازی 09186021309