بالابر خط گرم – مدل T160- ویژه خط گرم

بالابر خط گرم – مدل T160
این نوع بالابر مخصوص کار روی خطوط فشار قوی به کار میرود و به بالابر خط گرم معروف است

بالابر مدل T 101

بالابر هیدرولیکی پشت خودرویی مدل T101

طراحی و بهینه سازی 09186021309