اردیبهشت 23, 1396
بالابر نیسانی

Telescopic Boom Lift – KT120

اردیبهشت 26, 1396
بالابر کامیونی

Telescopic Boom Lift -KT150

اردیبهشت 26, 1396
بالابر 22 متری کامیونی

Telescopic Boom Lift -KT220

خرداد 1, 1396
بالابر تلسکوپی

Telescopic Boom Lift – KT110