مشتریان

لیست برخی از مشتریان ما به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف نام شرکت
۱ شرکت های توزیع برق
۲ شهرداری ها
۳ انرژی اتمی
۴ صدا و سیما
۵ صنایع نظامی
۶ راه و ترابری
۷ صنایع هواپیمایی
۸ بخش های خصوصی
۹ آتش نشانی

 

بهینه سازی سایتتوسط:گروه فنی سئوروید