بالابر تلسکوپی – مفصلی

می 16, 2017
بالابر پشت کامیونی

Telescopic – Articulating Boom Lift KZ170

مارس 6, 2017
بالابر کامیونی

بالابر مفصلی – تلسکوپی KZ190

مارس 6, 2017
بالابر پشت کامیونی

بالابر مفصلی – تلسکوپی KZ170

مارس 6, 2017
بالابر تلسکوپی - مفصلی

بالابر مفصلی – تلسکوپی KZ120