بالابر تلسکوپی – مفصلی

اردیبهشت 26, 1396
بالابر پشت کامیونی

Telescopic – Articulating Boom Lift KZ170

اسفند 16, 1395
بالابر کامیونی

بالابر مفصلی – تلسکوپی KZ190

اسفند 16, 1395
بالابر پشت کامیونی

بالابر مفصلی – تلسکوپی KZ170

اسفند 16, 1395
بالابر تلسکوپی - مفصلی

بالابر مفصلی – تلسکوپی KZ120