انواع بالابر نفری

آذر 11, 1394

بالابر نفری

بالابر نفری – Man lift   تجهیزات دسترسی به ارتفاع در طیف وسیعی از صنایع و بخشهای مختلف به کار برده می شوند . بوم لیفت […]