می 13, 2017

Home

می 12, 2017

بالابر

دسامبر 2, 2015

بالابر نفری

بالابر نفری – Man lift   تجهیزات دسترسی به ارتفاع در طیف وسیعی از صنایع و بخشهای مختلف به کار برده می شوند . بوم لیفت […]