بالابر بوم عایق مدل KTI 170 دارای ویژگی عایقی در برابر انتقال جریان الکتریکی به اپراتور است. استفاده از فایبرگلاس در بوم انتهایی میزان عایقی 46 کیلو ولت را برای این دستگاه تامین میکند. در فضاهایی که احتمال شوک الکتریکی و یا انتقال جریان الکتریسیته وجود دارد (مانند خطوط برق فشار قوی – تیرهای برق – پست های انتقال الکتریسیته) بالابر بوم عایق KTI 170 میتواند امنیت اپراتور را تامین کند.